ÚvodProgramySTARTérSpolek Trend vozíčkářů

Spolek Trend vozíčkářů

STARTér

19. července 2016

Spolek Trend vozíčkářů  je organizace, jejímž posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů - se věnuje digitalizaci kronik a jiných písemných dokumentů od roku 2008.

Tuto práci vykonávají výhradně osoby zdravotně postižené, v současné době 13 osob s různým fyzickým handicapem, z čehož některé jsou trvale upoutány na invalidní vozík.


Specializací spolku je digitalizace obecních, školních a různých spolkových kronik a pamětních knih. Tuto službu vyhledávají zejména obce, obecní spolky a sdružení, které převedením do elektronické podoby získávají možnost uložit originály do státního archivu, kde zůstanou bezpečně archivovány bez rizika poškození, ať už vlivem lidského faktoru při manipulaci nebo živelnými pohromami. Kulturní bohatství je tak bezpečně uchováno pro budoucí generace.


V rámci projektu, který byl podpořený Nadačním fondem Veolia, si spolek pořídil velkoplošný knižní skener, který umožňuje rychlejší a přesnější digitalizaci kronik při menším časovém i fyzickém zatížení pracovníků a především umožnil 3 zdravotně handicapovaným spoluobčanům začlenit se do společnosti a cítit se potřebným.


Máte i vy vzácnou knihu či kroniku, kterou byste rádi převedli do elektronické podoby? Neváhejte se na Spolek Trend vozíčkářů obrátit, s výsledkem budete jistě spokojeni!