ÚvodProgramySTARTérKomunitní dům ALBINNA – chráněné bydlení

Komunitní dům ALBINNA – chráněné bydlení

STARTér

8. června 2017

V roce 2015 byl v Kuníně zahájen provoz Komunitního domu ALBINNA.

A Nadační fond Veolia měl již podruhé možnost pomoci v rámci programu STARTér paní Janě Zedkové při realizaci jejího podnikatelského záměru, ve kterém je veškerá péče zaměřena na pomoc klientům s chronickým duševním onemocněním.

Komunitní bydlení přináší klientům možnost začlenit se do kolektivu v domáckém prostředí a vést plnohodnotný a přiměřeně aktivní život. K základním sociálním službám patří ubytování s celodenní stravou, sociální a zdravotní péče a aktivizační činnosti.

V současné době je v Komunitním domě ALBINNA zaměstnáno 8 zaměstnanců. V letošním roce se pracovní kolektiv rozroste o dalšího člena, který bude pečovat o budovu a nově vybudovanou okrasnou zahradu. Ta poskytne chybějící zázemí jak pro klienty komunitního domu, tak i pro občany Kunína. Práce na zahradě jako udržování květin, stromků či práce ve skleníku umožní klientům chráněného bydlení nezbytnou léčebnou terapii a velmi potřebnou pracovní rehabilitaci. A v neposlední řadě se v rámci spolupráce s občany Kunína zabrání sociálnímu vyloučení této ohrožené skupiny obyvatel ze společnosti.

Paní Zedkové přejeme při realizaci tohoto velmi prospěšného záměru mnoho úspěchů!

ALBINNA_2