ÚvodProgramySTARTérJak získat příspěvek?

Jak získat příspěvek?

Základní podmínky:

 • Vytvořit alespoň jedno dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu dvou let,
  zažádat si o podporu nadačního fondu ještě před vznikem pracovního místa (tzn. před podpisem smlouvy či aktivací živnostenského oprávnění).
 • Vložit do podnikání i vlastní zdroje financování, zpracovat podnikatelský plán v oblasti s veřejně prospěšným zájmem.

Výše příspěvku:

 • Na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat finanční dar až do výše 60 000 Kč,
  výše poskytnutého příspěvku je podmíněna mimo jiné výší vlastních zdrojů vložených do podnikání.
 • Darované finanční prostředky lze použít na nákup hmotného (případně nehmotného) majetku (např. vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání).
 • Žádost o příspěvek u Nadačního fondu Veolia se nevylučuje s jinými dotacemi (z úřadu práce, z Evropské unie apod.).

Postup:

 • Prvním krokem pro získání nadačního příspěvku je vyplnění a podání tzv. Předběžného informačního dotazníku, který obsahuje základní údaje o vás a vašem podnikatelském záměru.
 • Schvalovací výbor nadačního fondu následně rozhoduje o schválení vámi předloženého projektu, v případě, že schvalovací výbor váš projekt schválí, budeme vás kontaktovat a informovat o dalším postupu.

Předběžný informační dotazník můžete vyplnit zde.

Příští zasedání schvalovacího výboru proběhne 14. února 2023.

Upozorňujeme Vás, že k aktivaci živnostenského oprávnění, případně podpisu pracovní smlouvy může dojít až po tomto datu, tzn. nejdříve od 15. února 2023.