ÚvodProgramySTARTérJak získat příspěvek?

Jak získat příspěvek?

Základní podmínky:

 • Vytvořit alespoň jedno dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu dvou let,
  zažádat si o podporu nadačního fondu ještě před vznikem pracovního místa (tzn. před podpisem smlouvy či aktivací živnostenského oprávnění).
 • Vložit do podnikání i vlastní zdroje financování, zpracovat podnikatelský plán v oblasti s veřejně prospěšným zájmem.

Výše příspěvku:

 • Na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat finanční dar až do výše 60 000 Kč,
  výše poskytnutého příspěvku je podmíněna mimo jiné výší vlastních zdrojů vložených do podnikání.
 • Darované finanční prostředky lze použít na nákup hmotného (případně nehmotného) majetku (např. vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání).
 • Žádost o příspěvek u Nadačního fondu Veolia se nevylučuje s jinými dotacemi (z úřadu práce, z Evropské unie apod.).

Postup:

 • Prvním krokem pro získání nadačního příspěvku je vyplnění a podání tzv. Předběžného informačního dotazníku, který obsahuje základní údaje o vás a vašem podnikatelském záměru.
 • Schvalovací výbor nadačního fondu následně rozhoduje o schválení vámi předloženého projektu,
  v případě, že schvalovací výbor váš projekt schválí, budeme vás kontaktovat a informovat o dalším postupu.

Nejbližší zasedání schvalovacího výboru se koná 5. března 2020. Zřízení veškerých pracovních míst, resp. aktivace živnostenského oprávnění může být uskutečněna až po tomto datu, tzn. nejdříve od 6.3.2020. 

Předběžný informační dotazník je k dispozici po přihlášení se k uživatelskému účtu