ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAZnáme letošní podpořené projekty zaměstnanců skupiny Veolia

Známe letošní podpořené projekty zaměstnanců skupiny Veolia

MiNiGRANTY® VEOLIA | Archiv článků

24. května 2019

Správní rada 23. května schválila z celkově přijatých 223 žádostí podporu 120 projektů. Celkem mezi ně byla rozdělena částka 3 075 998 korun.

Projekty podpořené v roce 2019

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme!

MiNiGRANTY patří k nejvýznamnějším programům Nadačního fondu Veolia. Jejich prostřednictvím podporuje skupina Veolia již od roku 2008 dobrovolnictví svých pracovníků konané ve volném čase. Každý zaměstnanec může získat až 50 tisíc korun na jakkoli zaměřený veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Celkem bylo v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA za 12 let podpořeno 1 427 projektů částkou 37,2 milionu korun.

Žádosti zaměstnanců byly co do zaměření opět velmi pestré. Největší počet vybraných projektů (38 %) pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, děti vyrůstající mimo klasickou rodinu, fyzicky či mentálně handicapovaní). Druhou velkou skupinu představují projekty zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (31 %). Podpořeny byly také projekty rozvíjející komunitní život a prostředí, projekty zabývající se životním prostředím, osvětou a vzděláváním.  

Schválením podpory pro letošní projekty ale MiNiGRANTY nekončí. Od června do září bude probíhat slavnostní předávání darů formou setkání se zaměstnanci a obdarovanými organizacemi v jednotlivých regionech. V červnu se navíc uskuteční soutěž o 15 tisíc korun, přičemž vítězný projekt bude vybrán ve veřejném hlasování. Sledujte naše webové stránky a Facebook NF Veolia. 

Více informací o programu.