ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAZávěrečná zpráva 2017

Závěrečná zpráva 2017

Vážení příjemci minigrantu,

váš projekt MiNiGRANT 2017 je realizován a zbývá poslední,

vyplnit formulář závěrečné zprávy a poslat minimálně 3 fotografie k projektu!

Text vaší závěrečné zprávy vám stejně jako nám přijde e-mailem na adresu, kterou jste uvedli jako kontaktní a na email zaměstnance, který je garantem projektu a sám vyplní 9. část formuláře.

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným instrukcím!

1) Údaje o zaměstnanci skupiny Veolia

Osoba, která odpovídá za obsah zprávy


2) Vztah zaměstnance k projektu

3) Kdo projekt realizoval?

4) V případě, že nerealizoval zaměstnanec vyplňte následující

Organizace / Fyzická osoba, uvedená v darovací smlouvě

5) Údaje o projektu

Stejný jako je uveden ve smlouvě a žádosti

6) K čemu byl MiNiGRANT použit

Např. koupili jsme 5 stanů, opravili varhany, zajistili rehabilitaci nebo asistenci, podíleli se na organizaci závodu + podrobnější údaje (místo, druh, jakým způsobem, na jak dlouho apod.).

Pokud jste obdrželi MiNiGRANT v nižší než 100% výši vašeho požadavku, uveďte jak jste se s nižším rozpočtem vyrovnali. Snížili jste počet plánovaných aktivit? Získali jste peníze z jiného zdroje? Vyjednali jste si slevu? Rozložili projekt do několika etap?

7) Jak a kde MiNiGRANT pomohl?

8) Kolik lidí se projektu zúčastnilo?

9) Část k vyplnění zaměstnancem

Uveďte počet hodin

10) Závěrečné shrnutí

Napište informace, které považujete v souvislosti se získáním a využitím MiNiGRANTU 2016 za důležité.

.... a ještě vyúčtování

Do následujících kolonek přehledně uveďte jednotlivé finanční částky, které jste během projektu uhradili a evidenční číslo příslušných dokladů, které zůstanou uloženy ve vašem účetnictví.

NEPOSÍLEJTE  nám  ORIGINÁLY  ANI  KOPIE  účetních dokladů, postačí nám pouze tento soupis.

Nakonec nezapomeňte zkontrolovat, zda SUMA všech uvedených nákladů odpovídá výši přiděleného MiNiGRANTU.

 

 

 

opište z článku 1 darovací smlouvy
Název uhrazeného nákladu
Číslo účetního dokladu podle vaší evidence
Název uhrazeného nákladu
Číslo účetního dokladu podle vaší evidence
Číslo účetní dokladu podle vaší evidence

11) Souhlas zaměstnance s obsahem závěrečné zprávyMinimálně 3 fotografie ve velikosti alespoň 1 MB označené názvem projektu prosíme pošlete na info@nfveolia.cz.

 

Děkujeme! 

 

Ochrana proti SPAMu:* opište, prosím, kontrolní text. Jestliže text nemůžete přečíst, obnovte obrázek.
CAPTCHA

Pozn.: položky označené * jsou povinné.