ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAVideoVIDEO: MiNiGRANTY® pomáhají - STUŽ

VIDEO: MiNiGRANTY® pomáhají - STUŽ

Video | MiNiGRANTY® VEOLIA

24. května 2016

Představujeme vám další dobrovolnický projekt, který jsme již několikrát podpořili, "Ekologické programy" pro děti a studenty základních a středních škol. 

 

Pan Miroslav Petr, zaměstnanec Královéhradecké provozní, a.s.,  již několikrát získal minigrant na realizaci osvětových přednášek organizace STUŽ, Společnosti pro trvale udržitelný život, v které dlouhodobě dobrovolničí.

"Ekologické programy" jsou vedené interaktivní formou, obohacují školní výuku o nová témata, a přinášejí nové informace i pohledy na oblast životního prostředí a jeho ochranu (Ornitologie, Pitná voda od pramene, až k vodovodnímu kohoutku, Včelařství a příroda, Doprava trochu jinak atd.).

Miroslav Petr se na úspěšném projektu podílí nejen organizačně, ale sám také přednáší.

Lektoři dobrovolníci vnímají ekologickou výchovu a působení na mladou generaci jako správnou cestu k přiblížení se ideálu vztahu mezi člověkem a přírodou ve snaze zachovat život ve všech jeho formách, chránit přírodu jako celek s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

 

30.12.15 070P1120489

 

 

Sion ornit.3SionIII