ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAOpakovaná podpora v programu MiNiGRANTY

Opakovaná podpora v programu MiNiGRANTY

MiNiGRANTY® VEOLIA

5. září 2017

Opakované MiNiGRANTY nejsou vzácností.

Mezi opakovaně podpořené patří i projekt Realizace sportovně vzdělávacích programů pro děti a podpora vzdělávání v náhradní rodinné péči kolegy Petra Veselého z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., který dobrovolničí v Centru pro náhradní rodinnou péči o. p. s. Centru jsme od roku 2012 věnovali 480 tisíc korun

Během loňského roku se za 50 tisícový MiNiGRANT podařilo realizovat celkem pět víkendových pobytů, dva ve Sloupu v Čechách, dva ve Starých Slapech. Neočekávaný ohlas měl pobyt ve Smečně, kterého se účastnili pouze otcové s dětmi. 

Těchto víkendů se zúčastnilo celkem 103 dětí a 63 rodin

Z MiNIGRANTU byly použity prostředky na příspěvek doučovatelům, kteří doučují děti přímo v rodinách. Na základě požadavku konkrétních rodin proběhlo v období červen - prosinec doučování celkem 43 dětí

"Připravuji a organizuji programy pro děti, koordinuji pečovatele a s dětmi přímo pracuji. Prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit se daří mezi dětmi, pečovateli, doučovateli a dobrovolníky budovat přátelské vztahy, podporovat je při zvládání obtížných situací, rozvíjet jejich sociální dovednosti, předcházet patologickým jevům v rodinách a ve škole, přispívat k budování identity a rozvoji sebeúcty u dětí", vysvětluje Petr Veselý.

 

Sloup3