ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAOd vodníka k vodnici

Od vodníka k vodnici

MiNiGRANTY® VEOLIA

3. července 2014

Právě přírodní divadlo mohlo vzniknout díky další finanční podpoře, tentokrát MiNiGRANTU VEOLIA.

„Voda“ a vše související s tímto živlem provázelo tímto školním rokem děti z mateřské školy vady řeči z ulice Ke Špitálskému lesu 3 Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň. Tradiční akce této mateřské školy přilákala v rámci Víkendu otevřených zahrad celkem 116 dětí s doprovodem. Na děti čekala trasa Špitálským lesem, sportovním areálem 22. ZŠ s cílem na ekologické školní zahradě mateřské školy. Během cesty pohádkovým lesem děti plnily nejrůznější úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky, asistentky a pan učitel v převlecích. Na startu nás přivítal Rákosníček s vílou, ale mohli jsme potkat i rybáře, námořníky, piráty, mořskou pěnu, vodníky, vodnice, bobry. Volné chvíle v cíli před slavnostním otevřením přírodního divadla strávily děti na rozlehlé zahradě, kterou již druhým rokem svépomocí nadšenci z této školky přeměňují na ekologickou školní zahradu. Od loňského roku přibyly dva velké záhony mezi pavilony a u hospodářské budovy, suchý rybník u horního vstupu do areálu mateřské školy a přírodní divadlo v zadní částí zahrady. Přestavba pokračuje díky finanční podpoře Plzeňského kraje z grantu Zelené školní zahrady II., Vánoční sbírce Skautů střediska Střela a Nadačního fondu Zelený poklad, který úzce spolupracuje při přeměně zahrady se školou i Občanským sdružením rodičů a příznivců MŠ vady řeči. Z financí se opět pokrývají především náklady na výsadbu a materiál, dále pak herní prvky v přírodním stylu. Většina stavebních prací souvisejících se vznikem jednotlivých jmenovaných prvků je prováděna svépomocí z řad zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků, rodičů a jejich přátel, případně za finanční podpory z řad rodičů.

 

Dle svých možností se na vzniku jednotlivých prvků podílí i samotné děti. Právě ony spolupracovaly na výzdobě opony a ohraničení jeviště přírodního divadla, které dnes slavnostně otevřelo oponu. Stavba hlediště divadla byla dokončena již na podzim loňského roku, v dubnu a květnu proběhla montáž lavičkových prken na sezení a upevnění dubových palisád, které ohraničují jeviště. Právě přírodní divadlo mohlo vzniknout díky další finanční podpoře, tentokrát Minigrantu Veolie. Prvního představení v tomto divadle se ujal divadelní spolek Jezírko s představením „Pohádečky“. Všichni diváci bez rozdílu věku byli naplno vtaženi do tří klasických pohádek O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce a O Smolíčkovi ve veršovaném podání Františka Hrubína.
Jsme rádi, že k nám zavítalo letos tolik návštěvníků, kteří si s námi přišli užít pěkný den. Chceme si totiž s rodiči a dětmi užít volný čas nejen prací, ale i zábavou a pohodou. Radost jsme měli rovněž z pochval za přeměnu naší zahrady, ať již z úst rodičů a dětí, které již naši mateřskou školu opustily, nebo návštěvníků, kteří se k nám přišli jen tak či v rámci Víkendu otevřených zahrad podívat. Za to, jak můžeme dle představ našich a paní architektky Jany Kadlecové zahradu měnit, vděčíme nadšení a pomoci našich rodinných příslušníků, rodičů, našich i jejich přátel. Hodiny strávené na přeměně zahrady se již nedají ani spočítat. Ti, co jsou ochotni přispět pomocnou rukou, ubírají si ze svého volného času, který by mohli trávit zcela odlišným způsobem nejen odpoledne v pracovním týdnu, ale i v sobotu či neděli. Právě jim patří náš velký dík.
Děkujeme za to, že jste se stali našimi partnery při plnění naších představ o plnohodnotnějším využití naší krásné rozlehlé zahrady (5000 m2).Karla Kaprová