ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIANadační fond vypisuje MiNiGRANTY

Nadační fond vypisuje MiNiGRANTY

MiNiGRANTY® VEOLIA

24. ledna 2013

Nadační fond Veolia již pošesté nabízí možnost všem zaměstnancům jednotlivých regionálních poboček udělat dobrý skutek. Za dobu své existence program MiNiGRANTY VEOLIA finančně podpořil více než 11 milióny korun 425 veřejně prospěšných projektů prospívajících prostředí a komunitě.

Všichni zaměstnanci – dobrovolníci, kteří se rozhodli nezištně pomoci druhým, mohou zasílat své žádosti do 1. března 2013. Zaměstnancům, kteří vyplňují žádost poprvé nebo si s vyplněním žádosti nevědí rady, je Nadační fond Veolia ochoten pomoci.

"MiNiGRANTY vznikly a jsou tu proto, aby zaměstnance maximálně podporovaly v dobrovolnictví. Na výsledcích a úspěchu MiNiGRANTŮ mají zásluhu především aktivní zaměstnanci,“ oceňuje angažovanost mnoha kolegyň a kolegů ze skupiny Veolia Environnement Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia.

Podpořit tak mohou projekt některé z neziskových organizací, příspěvkových organizací nebo se autorem projektu může stát zaměstnanec sám.

V loňském roce byly poskytnuty MiNiGRANTY v celkové výši 4 117 092 Kč na uskutečnění celkem 158 veřejně prospěšných projektů. Za dobu trvání programu rozdal fond přes osm milionů korun.

Převzato: http://stavitel.ihned.cz