ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAMiNiGRANTY 2019 – kdo získá podporu v letošním ročníku?

MiNiGRANTY 2019 – kdo získá podporu v letošním ročníku?

MiNiGRANTY® VEOLIA | Archiv článků

18. března 2019

Další ročník je opět tady a my se těšíme na vaše nové zajímavé projekty. Máte příležitost požádat nadační fond o podporu veřejně prospěšného projektu, na němž se sami ve svém volném čase podílíte jako dobrovolníci, a získat tak pro něj podporu do výše 50 tisíc korun. Využijte svou šanci a požádejte letos o MiNiGRANT i vy! 

Stačí vyplnit on-line formulář na stránkách www.nfveolia.cz. Žádosti přijímáme od 15. března do 15. dubna 2019. Pro vyplnění žádosti se nejprve zaregistrujte na webových stránkách www.nfveolia.cz  (vpravo nahoře, účet aktivujete po rozkliknutí odkazu v potvrzovacím emailu, zkontrolujte také nevyžádanou poštu), po následném přihlášení můžete začít vyplňovat.

Letos rozdělujeme 3,2 milionů Kč!

Podporu můžete získat pro některou z organizací, ve kterých se dobrovolnicky angažujete, nebo pro svůj vlastní projekt, jehož jste autory. Na úspěšnosti programu mají zásluhu především zaměstnanci, kteří nejsou lhostejni ke svému okolí a nejlépe znají potřeby prostředí, ve kterém žijí. Je obdivuhodné, kolik našich kolegů se věnuje dobrovolnictví a v kolika různých oblastech působí. Pracují s dětmi a mládeží, pomáhají potřebným seniorům, handicapovaným, sociálně znevýhodněným skupinám lidí, pečují o životní prostředí, podporují osvětu a vzdělávání, jsou členy záchranářů a sboru dobrovolných hasičů, pečují o zvířata v útulcích apod.

Za dosavadních 11 let programu jsme rozdělili více než 34 milionů Kč. Nadační fond vás i letos rád podpoří, přidejte se i vy a přihlaste svůj projekt.

Základní pravidla programu MiNiGRANTY:

  • Žádost podávají zaměstnanci společností skupiny Veolia.
  • Podpořit lze pouze projekt s veřejně prospěšným charakterem.
  • Příjemcem daru může být fyzická osoba nebo nezisková organizace.
  • Délka realizace projektu je maximálně 12 měsíců od přidělení grantu.
  • Jeden zaměstnanec může podat libovolný počet žádostí. Opakovaná podpora jednoho projektu nebo projektů jednoho zaměstnance není překážkou.
  • Rozhodující při hodnocení projektu je míra dobrovolnického zapojení zaměstnance do projektu

Minigranty 2019 web