ÚvodProgramyMiNiGRANTY® VEOLIAKteré projekty letos uspěly v programu MiNiGRANTY VEOLIA 2022?

Které projekty letos uspěly v programu MiNiGRANTY VEOLIA 2022?

MiNiGRANTY® VEOLIA | Tiskové zprávy | Novinky

18. května 2022

Nadační fond Veolia vyhlásil výsledky 15. ročníku programu MiNiGRANTY. Podporu získalo celkem 144 projektů, mezi které Nadační fond Veolia rozdělí 4 747 654 Kč.

MiNiGRANTY patří k ústředním programům Nadačního fondu Veolia. Každý zaměstnanec skupiny Veolia se může jednou za rok na jaře ucházet o finanční podporu až 50 tisíc korun na veřejně prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí.

A kdo byl letos úspěšným žadatelem? Podívejte se na seznam podpořených.

Od roku 2008 bylo takto podpořeno 1788 projektů částkou téměř 49 milionů korun.

„Velice náš těší, že se naši zaměstnanci i v této složité době věnují ve svém volném čase dobrovolnictví a pomáhají zranitelným a potřebným. Svědčí o tom i statistika programu. Oproti roku 2021 stoupl počet žádostí o podporu o 11 %,“ říká Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

K podpoře bylo vybráno celkem 144 z 205 přijatých žádostí. Většina z nich (53) je zaměřená na pomoc znevýhodněným skupinám či na rozvoj komunity a prostředí (45), 23 podpořených projektů pak pracuje na zlepšení volnočasových aktivit dětí, 22 projektů se soustředí na životní prostředí a 1 na osvětu a vzdělání.

Celkem tři čtvrtiny zaměstnanců žádají o finanční podporu pro nějakou neziskovou organizaci, se kterou dlouhodobě spolupracují. Asi čtvrtina zaměstnanců pak přijímá dar na sebe jako fyzickou osobu, s tím, že nese i odpovědnost za využití a vyúčtování darované částky. Některé z projektů či organizací se v MiNiGRANTECH objevují opakovaně – letos je to 88 z podpořených organizací. Každý rok je mezi žadateli i několik desítek nováčků.

Všem úspěšným žadatelům gratulujeme! Pokud jste se svou žádostí neuspěli, nevěšte hlavu a zkuste své štěstí příští rok. Rádi vám s administrativou k projektu pomůžeme.

Nad rámec výzvy se ještě Nadační fond Veolia rozhodl opět uspořádat oblíbenou hlasovací soutěž na Facebooku, kde v průběhu června veřejnost vybere tři z podpořených projektů a jim nadační fond věnuje bonusovou finanční podporu ve výši 10, 20 a 30 tisíc.