Křišťálové studánky

Rubriky: Fotogalerie

Radek Škrkánek – řidič a strojník společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. získal v roce 2011 MiNiGRANT společně s Regionálním sdružením IRIS, Českého svazu ochránců přírody.

Dobrovolníci v roce 2010 zmapovali více než 50 studánek, v lednu 2011 pak u 8 z nich provedli odběry k provedení rozborů v laboratořích Veolia Voda. "Uspořádali jsme několik výprav, do nichž byly především zapojeny rodiny s dětmi a dětské kolektivy. Vydali jsme se proti proudu říček k jejich pramenům, které jsme označovali tabulkou a zanechali zde symbolický plechový hrneček s vyrytým názvem potoka či říčky,“ uvedl Radek Škrkánek. A ještě doplňuje: „Rád jsem pomohl podáním žádosti, a stejně tak rád jsem se s rodinou zapojil do projektu.“