Křesadlo 2017

Rubriky: Fotogalerie

Křesadlo, cenu za dlouholeté dobrovolnictví, kterou od roku uděluje Hestia - Centrum pro dobrovolnictví,z. ú., , převzala 22. března při slavnostní předávání naše kolegyně Jana Jonášová, personální manažerka Veolia Česká republika, a.s. Jana osmým rokem spolupracuje jako dobrovolný průvodce nevidomých s pražskou organizací Okamžik, z. ú.. Gratulujeme!

Můžete si přečíst i krátký rozhovor s Janou Cena za dobré skutky a článek Křesadlo za jiskry soucitu.