ÚvodO násNovinkyNadační fond Veolia pomáhá organizacím pečujícím o seniory

Nadační fond Veolia pomáhá organizacím pečujícím o seniory

Novinky | Archiv článků

24. dubna 2020

Celá naše společnost zažívá v době pandemie koronaviru velkou vlnu solidarity. Svým úsilím přispívá i Nadační fond Veolia, který vypsal mimořádné výzvy v rámci svých grantových programů MiNiGRANTY (na pomoc neziskovým organizacím) a STARTér (pro malé a střední podnikatele na Moravě). Dále pomáhá NF Veolia organizacím pečujícím o seniory a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Jak konkrétně? Hlavní část podpory spočívá v darování roušek a pomoc při zajištění dezinfekce a dalších ochranných pomůcek.

Dezinfekce

Společnosti skupiny Veolia darovaly ve spolupráci s nadačním fondem již 3 500 litrů univerzální dezinfekce zejména právě seniorským organizacím. První se iniciativy chopila Královéhradecká provozní, a vzápětí se připojily i Pražské vodovody a kanalizace, Moravská vodárenská, Středočeské vodárny a 1.SčV. Podpořeny byly především organizace poskytující své služby seniorům v dlouhodobé péči, terénních, případně odlehčovacích službách v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně, Kladně, Příbrami, v Mělníku, Prostějově, Ostravě a Krnově.

Společnost Veolia Energie teď rozšiřuje stejnou pomoc i do dalších míst republiky. Poděkování zástupců některých organizací a fotografie z předání pomoci najdete dole v článku.

Vedle samotné dezinfekce darovaly některé společnosti skupiny ve svých regionech také dezinfekční mýdla, ochranné rukavice nebo respirátory. Společnost Veolia mimo to zakoupila na 20 000 ochranných štítů, které již rozdala do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení po celé zemi. 

Roušky

Nadační fond Veolia vyzval své kolegy z celé skupiny k dobrovolnickému šití ochranných roušek. Ze speciální výzvy programu MiNiGRANTY přispěl žadatelům z řad zaměstnanců na materiál (látky, nitě, gumy apod.), ze kterého ve svém volném čase našili celkem již 4 500 roušek. Ty již byly darovány zdravotnickým zařízením či organizacím pečujícím o seniory.

Roušky od 1.SčV Roušky od zaměstnankyně Evy Centrichové 01

 

# Společně to zvládneme.

----------------------------------------------------------------------

Některá poděkování za uskutečněnou pomoc:

"Jménem celého týmu Kontaktního centra a Terénních služeb SANANIMu chci vyjádřit vděk Nadačnímu fondu Veolia a společnosti Veolia za podporu v těchto náročných a zvláštních časech. Vámi doručené ochranné štíty a dezinfekce nám pomáhají dodržovat hygienická a bariérová opatření, jež chrání naše klienty i pracovníky před přenosem viru. Právě tato opatření jsou v těchto dnech klíčová v naší každodenní pracovní rutině."
 
Jan Kozák, SANANIM z. ú.

 

 

"Díky Vašemu přístupu a štědrosti můžeme aktivně pracovat na mírnění ekonomických a sociálních dopadů koronavirové krize. Vaší nezištné a štědré pomoci si velmi vážím a rozhodně ji nepovažuji za samozřejmost. Je pro mě nadějí a radostí, že hodnoty a priority jsou v době krize i u některých firem nastaveny pro pomoc potřebným."

Helena Ryklová, ředitelka, Farní charita Stodůlky

 

"Každá pomoc do naší první linie, která se nám od dárců dostane, je pro nás cenná a velmi si ji vážíme. Chráníme tím nejen nás samotné, ale i ty, kterým služby poskytujeme. 
Proto děkujeme!"
 
Pavel Klimeš, vedoucí sestra domácího hospice a ambulance paliativní a podpůrné péče, Cesta domů, z.ú.