ÚvodO nás

Jsme firemní nadační fond

Od doby svého vzniku v roce 2003 naplňujeme zvolený účel a poslání:

  • osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí,
  • podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže,
  • podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí,
  • podpora a organizování vzdělávacích akcí, setkávání odborníků,
  • podpora sociálních projektů,
  • podporu projektů obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu 

 

V roce 2015 došlo k fúzi Nadačního fondu Veolia a Nadačního fondu Dalkia Česká republika.

Nástupnickým subjektem se stal Nadační fond Veolia, Nadační fond Dalkia ČR zanikl.
Fúze byla zapsána do nadačního rejstříku dne 26.6.2015 se zpětnou účinností od 1.1.2015.

V této souvislosti byl rozšířen i účel NF Veolia o podporu vytváření dlouhodobých pracovních míst s cílem předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob ze společnosti.

NF Veolia uplatňuje ve své činnosti regionální princip a je aktivní ve většině regionů České republiky.

V roce 2011 se nadační fond stal zakládajícím členem
Asociace firemních nadací a nadačních fondů.

V dubnu 2013 získal nadační fond pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY ochrannou známku. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521.

Ochranná známka MiNiGRANTY®VEOLIA má platnost na 10 let.

Další důležité informace o nadačním fondu naleznete v dalších odkazech nebo např. ve zveřejněných výročních zprávách.