ÚvodMuzeum pražského vodárenstvíTechnicko-bezpečnostní informace

Technicko-bezpečnostní informace

 

Prohlídka vyžaduje určitou tělesnou zdatnost a není bezbariérová. Na ochoz budovy vyšlápnete osm pater.  

 1.  minimální věk vstupujícího 6 let 
 2. dobrý zdravotní stav, především mobilita vstupujícího (překonání 8 pater)
 3. vstup pouze ve vhodném oděvu a v pevné obuvi
 4. vstup pouze v ochranné přilbě a vestě, kterou zajistí Pražské vodovody a kanalizace
 5. zákaz kouření a používání otevřeného ohně
 6. zákaz vstupu do úpravny vody pod vlivem alkoholu či omamných látek
 7. zákaz naklánět se přes zábradlí v technologických prostorách a na ochozu střechy budovy
 8. zákaz manipulace s jakýmkoli zařízením nebo technologickým vybavením
 9. upozornění na kluzký povrch pochozích ploch v úpravně vody
 10. upozornění na snížený a zúžený profil v úpravně
 11. povinnost dodržovat pokyny doprovodu
 12. vyhrazení práva poskytovatele služby na možnost zrušení nebo přesunutí termínu exkurze ze závažných provozních důvodů (v případě zrušení exkurze navrácení vstupného)

 zazitkova1