ÚvodMédiaTiskové zprávyÚspěch projektu Voda pro Afriku

Úspěch projektu Voda pro Afriku

Tiskové zprávy

19. ledna 2012

Projektu Voda pro Afriku - Společně postavíme studny v Etiopii

Veolia Voda a Nadační fond Veolia uspěly u veřejnosti již podruhé v předvánočním období s benefičním prodejem unikátních designových karaf na vodu z křišťálového skla, jehož výtěžek je určen na uskutečnění jejich projektu Voda pro Afriku. Ten již druhým rokem pomáhá financovat projekty podporující vodní zdroje v Etiopii, které realizuje společnost Člověk v tísni.

Stoprocentní výtěžek z prodeje karaf druhé edice činí 385 tisíc korun a bude použit na opravu vodního vrtu v etiopské vesnici. Loňský výtěžek projektu ve výši 450 tisíc korun byl využit na stavby a opravy vodních zdrojů ve školách.

Na nemoci způsobené nedostatkem nezávadné pitné vody zemře v Etiopii 55 tisíc malých dětí ročně. Projektem Voda pro Ariku se tuto situaci snažíme zlepšit.

Charitativní projekt realizovaly společnost Veolia Voda a Nadační fond Veolia společně se svými partnery ve prospěch veřejné sbírky Skutečná pomoc společnosti Člověk v tísni. Hlavním partnerem projektu byl Člověk v tísni, o.p.s., partnery o.s. POHODA, Mamacoffee a VIZUS.CZ s.r.o.

Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda pro ČR:

„V roce 2011 došlo k nevratnému poškození pumpy (pravděpodobně dlouhodobým a nadměrným užíváním), která musí být vyměněna. Místní vodní úřad disponuje omezeným rozpočtem a není schopen finančně náročnou náhradu zajistit. Lidé jsou odkázáni na povrchovou a dešťovou vodu, která se sbírá ve velkých kalužích a ke konzumaci je absolutně nevhodná. Proto jsme rádi, že výtěžek z prodeje karaf bude použit právě na opravu vodního vrtu v Lower Lenda, aby zde lidé měli čistou nezávadnou vodu. Děkujeme veřejnosti za zájem o náš projekt a projevenou solidaritu s potřebnými. “

Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni:

„Veolia Voda a NF Veolia nás prodejem karaf podpořily už podruhé a opět výraznou částkou 385 000 Kč. Těší nás, že si za cíl pomoci logicky zvolily vodní zdroje v Etiopii. Děkujeme Veolii, partnerům a všem, kteří si karafu zakoupili. Získávání peněz z prodeje pěkných karaf má navíc nápad a zapojuje veřejnost.Peníze použijeme na opravu vodního vrtu ve vesnici v lokalitě Lower Lenda, kde pracujeme již 8 let. Vrt, který opravíme, poskytne vodu 2 500 lidem a mnohým z nich, hlavně dětem, může doslova zachránit život. Opravu plánujeme dokončit v první polovině roku 2012.

P.S. (Nakonec byla v březnu 2012 vybrána pro vodní vrt lokalita v Gururo Bucho, kde bude mít podstatně větší pozitivní dopad na místní obyvatele).

Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia:

„Koupí karafy lidé získali nejen jedinečný dárek, ale i potěšení z vícenásobné pomoci. Především opět pomůžeme lidem v Etiopii, v regionu Jižních národů získat snadnější přístup k pitné vodě, mohli jsme podpořit společnost Člověk v tísni, která tam naši společnou pomoc zrealizuje. A konečně – mimo jiné – jsme dali i lidem s postižením, kteří se podíleli na balení a expedici karaf zasílaných našim krátkodobým nadačním e-shopem, příležitost pomáhat.“

 

Lucie Mervardová, výkonná ředitelka sdružení POHODA: 

„Spolupráce na tomto projektu nás - pracovníky, ale i uživatele našich služeb, velmi potěšila. Lidé, kterým poskytujeme své služby, jsou velmi často odkázáni na podporu druhých. Potřebují verbální, fyzickou, někdy i finanční podporu. Moc si vážíme toho, když vidíme také jejich zájem pomáhat. Nejsou tak jen pasivními příjemci služeb a další pomoci. Podílejí se na podpoře druhých v rozsahu, jehož jsou schopni. Stali se i nezbytnou součástí tohoto projektu. Balení a expedice karaf byly smysluplné činnosti, které zvládali a které je bavily.“

Marta Kolská, mamacoffee:

"Uvítali jsme jednoduchou a nápaditou kampaň, která upozornila na to, že pitná voda není všude samozřejmostí. Je skvělé, že se jedná o formu skutečné pomoci, kdy se konkrétním krokem řeší konkrétní problém konkrétních lidí. Potěšil nás zájem zákazníků o koupi karaf v našich pražských kavárnách."

Martin Sýkora spolumajitel společnosti VIZUS.CZ: 

"Za dobu své existence podpořila naše společnost svými službami a produkty řadu neziskových projektů. Poskytnout zdarma aplikaci pro e-shop takového projektu vícenásobné pomoci, jakým je Voda pro Afriku, bylo pro nás potěšením."

V Praze dne 19.1.2012

Kontakty:
RNDr. Marcela Dvořáková                                    Honza Dolínek
ředitelka komunikace a marketingu                      ředitel 
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.            NADAČNÍ FOND VEOLIA
Mobil: +420 602 649 910                                     Mobil: + 420 724 825 933
E-mail: marcela.dvorakova@veoliavoda.cz             E-mail: jan.dolinek@nfveolia.cz