ÚvodMédiaTiskové zprávyNF Veolia oslavil Mezinárodní den seniorů na workshopu

NF Veolia oslavil Mezinárodní den seniorů na workshopu

Tiskové zprávy | Archiv článků

18. října 2017

Ve čtvrtek 12. října uspořádal NF Veolia v pořadí již třetí workshop ke svému  programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Sešli se na něm jeho aktivní účastníci z různých neziskových organizací, projektů, obcí apod., které získaly letos nadační dary na uskutečnění svých projektů ve prospěch seniorů.

„Cílem akce je nabídnout všem účastníkům možnost sdílet své zkušenosti, inspirovat se vzájemně příklady dobré praxe a také diskutovat o problémech, které řeší. Usilujeme o to, aby náš program přinášel potřebnou a efektivní podporu seniorům. Podle údajů ČSÚ mezi námi žije v současné době již téměř pětina obyvatel starších 65 let,“ říká Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia.  

Tato tematická akce je naším odborným příspěvkem k Mezinárodnímu dni seniorů připadajícím na první říjnový den. Naše setkání se uskutečnilo až ve druhém týdnu měsíce s ohledem na řadu akcí, jež pořádaly k tomuto dni ve svých organizacích námi zvaní účastníci.

Programový den jsme uspořádali společně s Hestií – Centrem pro dobrovolnictví v Evropském domě v Praze.      

Zveme vás k nahlédnutí do FOTOGALERIE z akce.

 

 Sportovní hry seniorů 2017  Generace bez hranic  CSS Děčín  Komunitní centrum Archa Ostrava

Program Stále s úsměvem – Aktivně po celý život 

 

Jak pomáháme, aby se seniorům u nás žilo lépe? Stále s úsměvem – Aktivně po celý život se zaměřuje na podporu kvality života starších generací. Od roku 2015 jsme věnovali na realizaci veřejně prospěšných projektů v této oblasti celkem 4, 1 mil. korun, konkrétně v letošním roce pak 2,1 mil. korun, které byly rozděleny mezi 33 projektů.

Nadační příspěvky jsou poskytovány převážně na základě uzavřeného výběrového řízení. S vybranými organizacemi, jejichž projekty mají celorepublikovou využitelnost, spolupracuje nadační fond jako s partnery programu. Patří k nim například Buď Fit Seniore z.s. (projekty Sportovní hry seniorů České republiky a Věk je jen číslo), Moudrá Sovička z.s. (projekty Hodinový ajťák, S tabletem za pokladem, Jak správně ovládat telefon/tablet) či Nadační fond Livie a Václava Klausových (projekt Senioři komunikují).

Jaké máme cíle? Zaměřujeme se na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na nové přístupy k tématu stárnutí populace a k uspokojování potřeb a práv seniorů. Snažíme se být dobrým sousedem a spoluvytvářet projekty „dobré praxe“. Chceme přispět k obohacení a k posílení kvality života seniorů v místech, kde jsou projekty realizovány.

Cílovými skupinami jsou kromě různých věkových a zájmových skupin seniorů také vícegenerační skupiny, spolky, pečující rodiny, odborná i široká laická veřejnost a zainteresované organizace či instituce. Od zahájení programu máme možnost setkávat se s těmi, kdo projekty realizují. Jsou mezi nimi odborníci z akademického prostředí i z praxe, zástupci veřejné správy, místních samospráv, a také dobrovolníci – nejčastěji sami aktivní senioři angažující se v obcích pro své vrstevníky i pro další generace.

 

Tematické okruhy podporovaných projektů

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT V KOMUNITNÍM PROSTŘEDÍ 

Senioři se vzdělávají a komunikují (ICT), senioři sportují, senioři a jejich záliby

POSKYTOVÁNÍ A ROZVOJ TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB V DOMÁCNOSTECH SENIORŮ A SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH PEČUJÍCÍ RODINY

Terénní pečovatelské a odlehčovací služby, ambulantní odlehčovací služby – denní stacionáře

PODPORA EDUKACE A INFORMOVÁNÍ ODBORNÉ I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SENIORSKÉ POPULACE A MEZIGENERAČNÍHO SOUŽITÍ

Mezigenerační projekty, spolupráce s odborníky v oboru a předními organizacemi, institucemi, osvětové akce