ÚvodMédiaTiskové zprávyNadační fond Veolia vyhlásil výběrové řízení na dobré skutky

Nadační fond Veolia vyhlásil výběrové řízení na dobré skutky

Tiskové zprávy

5. března 2008

Praha - 5. března 2008 - Nadační fond Veolia se v letošním roce rozhodl podpořit dobrovolnické a veřejně prospěšné aktivity zaměstnanců všech regionálních společností skupiny Veolia Voda.

MiNiGRANTY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti Veolia Voda v regionech, kteří se ve volném čase nějak angažují anebo by rádi pomohli s podporou projektu, o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni.

V každém z regionů Veolia Voda jsou v letošním roce připraveny tři MiNiGRANTY v hodnotách 5000 Kč, 20000 Kč a 50000 Kč, o které se mohou ucházet zaměstnanci dané regionální společnosti. „Hlavní podmínkou je jejich aktivní zapojení do projektu, který mohou zrealizovat svépomocí nebo ve spolupráci s organizací (např. občanské sdružení, škola, církevní právnická osoba), kterou k podpoře doporučí“, vysvětluje princip MiNiGRANTŮ manažer nadačního fondu Jan Dolínek.

MiNiGRANTY svou podstatou přispívají k rozvoji českého firemního dobrovolnictví. Vytváří příležitost pro dobré skutky a radost ze sdílení, která k dobrovolnictví neodmyslitelně patří.

Nominované projekty jednotlivými zaměstnanci v každém z osmi regionů posoudí tříčlenná hodnotící komise a výsledný verdikt schválí na svém jednání správní rada nadačního fondu.

„Vyhlášení MiNiGRANTŮ proběhlo počátkem února v interním časopise Voda je život a již během února se někteří zaměstnanci přihlásili se svými nápady. Do konce března, kdy je uzávěrka, zbývá ještě dost času.  Těšíme se proto na další náměty a projekty našich zaměstnanců nebo neziskových organizací, se kterými spolupracují,“ dodává manažer nadačního fondu Veolia.

Pokud Vás MiNiGRANTY zajímají, neváhejte navštívit internetové stránky www.nfveolia.cz, kde naleznete důležité informace, pravidla výběrového řízení a především jednoduché formuláře ke stažení.

Pro další informace kontaktujte:
Jan Dolínek, manažer Nadačního fondu Veolia
Pařížská 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 321 648 fax: 222 231 650, mobil: 724 825 933
email: jan.dolinek@nfveolia.cz
web:

Nadační fond Veolia byl založen v roce 2003 společností Veolia Voda ČR za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, při vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a v neposlední řadě za účelem silné podpory sociálních projektů.