ÚvodMédiaTiskové zprávyNadační fond Veolia Voda slavil 5. narozeniny

Nadační fond Veolia Voda slavil 5. narozeniny

Tiskové zprávy

29. srpna 2008

Praha - 29. srpna 2008 - Nadační fond Veolia Voda oslavil své 5. narozeniny a symbolicky se ohlédnul za projekty, které v uplynulých letech podporoval. Setkání se zúčastnili partneři nadačního fondu a ti, kteří s pomocí fondu realizují své veřejně prospěšné a neziskové projekty.

Jedním z novějších a velmi úspěšných projektů nadačního fondu je výstavba pétanquových hřišť v domovech pro seniory a tak i nadační narozeninová oslava se nesla v duchu pétanquového klání. Mezi účastníky turnaje nechyběli senioři z Libereckého domova důchodců na Františkově, kteří v roce 2007 získali první hřiště od nadačního fondu Veolia. "Je úžasné po více než roce hodnotit náš projekt, protože nyní s odstupem času vidíme, že seniory nejen v Liberci tento typ aktivity zaujal a že našli další důležitou možnost jak aktivně žít a setkávat se mezi sebou," říká členka správní rady nadačního fondu Iveta Kardianová ze Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. V letech 2007 a 2008 vzniklo v České republice celkem 20 hřišť.

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan k projektu uvedl: "Jsem rád, že právě v Libereckém kraji  bylo vybudováno první hřiště a že zábavná hra seniory zaujala. V současné době máme již dvě hřiště. Těší mě, že nadační fond věnuje pozornost i menším regionálním projektům."

Nadační fond Veolia Voda v prvních letech své existence intenzívně podporoval sféru výchovy a vzdělávání a byl aktivní především v oblasti základního školství. Vodní kufříky "Tajemství vody" a později i mapy rozložení sladké vody na zeměkouli doslova zaplavily stovky školních tříd a tisíce žáků díky nim okusily ono známé "škola hrou".

Později se hlavní cílovou oblastí staly sociální projekty. Zelenou dostává od roku 2005 dlouhodobý projekt "Krok do života", který podporuje mladé lidi žijící v dětských domovech. Po dosažení zletilosti nebo po skončení studia jsou oproti svým vrstevníkům výrazně znevýhodněni při vstupu do samostatného života. Opouští dětský domov a často poprvé v životě musí činit samotná rozhodnutí a nést plně důsledky svého jednání. To není snadné ani pro děti, které vyrůstaly v úplných rodinách. Nadační fond Veolia Voda za poslední tři roky nabídl více než třem desítkám z nich šanci zlepšit svou životní situaci ať už formou dalšího vzdělávání, získáním lepšího bydlení nebo skutečné pracovní příležitosti.

Pro další informace kontaktujte:
Jan Dolínek, manažer Nadačního fondu Veolia
Pařížská 11, 110 00 Praha 1
tel.: 222 321 648 fax: 222 231 650, mobil: 724 825 933
email: jan.dolinek@veoliavoda.cz

Nadační fond Veolia Voda byl založen v roce 2003 společností Veolia Voda ČR za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, při vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a v neposlední řadě za účelem silné podpory sociálních projektů.