ÚvodMédiaTiskové zprávyMiNiGRANTY VEOLIA slaví pět let

MiNiGRANTY VEOLIA slaví pět let

Tiskové zprávy

6. června 2012

Na dobré skutky zaměstnanců věnoval Nadační fond Veolia již více než 11 miliónů Kč

Výsledky hlavního nadačního programu MiNiGRANTY VEOLIA jednoznačně ukazují, že v roce 2008 vykročil Nadační fond Veolia správným směrem. Za pět let program finančně podpořil vice než 11 milióny korun 425 veřejně prospěšných projektů, prospívajících prostředí a komunitě, z toho přes 4 milióny korun věnoval letos. Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podíleli či aktuálně podílejí zaměstnanci skupiny Veolia Environnement.

Dobromani z Veolie

„Je obdivuhodné, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi nebo se třeba angažuje jako dobrovolní hasiči. MiNiGRANTY jsou tu proto, aby je v tom maximálně podporovaly. Na úspěch MiNiGRANTŮ mají zásluhu především aktivní zaměstnanci, kterým jsme začali říkat dobromani,“ oceňuje angažovanost mnoha kolegyň a kolegů Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia. Zaměstnanci, jejichž žádosti získávají letos podporu, odhadují dobrovolnickou práci ve prospěch „svých projektů“ celkem na 12 830 hodin. I když se za ni neplatí, lze ji ocenit nejméně částkou 1,2 miliónů korun. Sedm pracovníků vodohospodářských společností skupiny Veolia Voda v České republice navíc získalo loni v Evropském roce dobrovolnictví za své dlouhodobé dobrovolnické skutky Křesadlo, cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Ocenění, které zavazuje

Philippe Guitard, ředitel Veolia Eau pro Evropu a předseda správní rady Nadačního fondu Veolia se vyjádřil o smyslu a posláni MiNiGRANTŮ ve videodokumentu nadačního fondu: Vy, kteří jste ve svém každodenním životě tolik iniciativní a úspěšní, si zasloužíte naši podporu. MiNiGRANTY jsou k tomu vhodnou příležitostí. Prostřednictvím jednotlivých projektů - ať již sociálních nebo zaměřených na životní prostředí - totiž můžete každý den, a to v různých regionech, neustále prokazovat vaši dobrou vůli, vůli zlepšit věci kolem nás. A já bych vám chtěl tímto za naši celou společnost poděkovat. Dámy a pánové, jsem na vás pyšný.“ MiNiGRANTY se stávají úspěšnou tradicí a závazkem do dalších let.

MiNiGRANTY zaměstnanců skupiny Veolia Environnement

Letos uspělo ve výběrovém řízení se svou žádostí o MiNiGRANT VEOLIA celkem 157 zaměstnankyň a zaměstnanců společností skupiny Veolia Voda, veolia Transport a Dalkia (podáno bylo téměř 350 žádostí). Mezi úspěšnými žadateli byla např. paní Pavla Bažantová z Pražských vodovodů a kanalizací, která říká: „Povoláním jsem IT referentka. Moje práce mě baví. Vedle svého povolání jsem se také stala náhradní maminkou a nadační fond mne i moje kolegyně a kolegy ze sdružení Děti patří domů v tom podporuje.“ Již poněkolikáté získala paní Bažantová MiNiGRANT na podporu a rozvoj hostitelské péče. Dalším úspěšným žadatelem je provozní zámečník společnosti Dalkia Česká republika – Divize Karviná pan Jiří Kruliš: "Kdysi mi jeden přítel řekl: Poznej svou vlast, než pojedeš do ciziny, abys pochopil, jak je naše vlast krásná. Bylo mi tehdy 15 let. Jeho myšlenku se dětem snažím vštěpovat již 30 let, během nichž se stále věnuji turistice s mládeží. Není pro mne větší radost než, když se jich paní učitelka zeptá ve škole, kdo byl na hradě Bouzov, Bezděz apod., a oni se mohou přihlásíit. Je smutné, když ostatní děti - ty, které byly v Chorvatsku, Španělsku apod.  ani neví, kde se tyto hrady nacházejí." Do třetice pan Jaromír Lev, provozní mistr společnosti Veolia Transport Morava a.s.: "S lidmi ze sdružení PROP spolupracuji již 13 let. Společně se snažíme o postupnou celkovou obnovu budovy bývalé fary na Pohoři. Již se nám podařilo provést základní rekonstrukc, a tak k nám mohly začít jezdit děti. Samostatnou kapitolou jsou prázdninové pobyty, kdy člověk vidí smysl svého úsilí. V letošním roce chceme provést s podporou MiNiGRANTU přístavbu letního víceúčelového prostoru, kterou plánujeme uskutečnit z velké části dobrovolnicky, svépomocí."

Slavnostní akce k MiNiGRANTŮM 2012

Nadační fond Veolia symbolicky předá během června MiNiGRANTY VEOLIA 2012 všem zaměstnankyním a zaměstnancům Veolia Environnement, kteří byli úspěšní v letošním výběrovém řízení, na několika slavnostních akcích. Postupně proběhnou v regionech, kde skupina Veolia Environnement působí. První akce se bude konat ve středu 6. června v Praze a poslední je plánována na 28. června v Ostravě.

MiNiGRANTY VEOLIA 2008 – 2012 v číslech

Rok

Počet grantů

Rozděleno (v Kč)

2008

23

595 000

2009

48

1 251 000

2010

83

2 210 524

2011

113

3 006 069

2012

158

4 117 092

CELKEM

425

11 179 685

Poznámka: V letech 2008 a 2009 byl program realizován pouze ve skupině Veolia Voda.

MiNiGRANTY VEOLIA 2012

Aktuální přehled poskytnutých MiNiGRANTŮ a jejich dobromanů z Veolia Environnement.

Dobrovolníci na www.nfveolia.cz - novinky a inspirace

V jubilejním ročníku MiNiGRANTŮ se Nadační fond Veolia postaral na svém webu o několik novinek. K dispozici je všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět více, interaktivní mapa MiNiGRANTŮ 2008 až 2011. Mapa se stává stálou – každoročně aktualizovanou - součástí webu, v níž je možné najít všechny dosud podpořené projekty. Nově lze také shlédnout sérii videodokumentů, věnovanou sedmi projektům, podpořeným v roce 2011, a jednomu dokumentu, který představuje program MiNiGRANTY. Ve větším rozsahu dokumentuje podporované projekty fotogalerie.

V Praze 6. 6. 2012

Kontakty:

RNDr. Marcela Dvořáková                                        Jan Dolínek
ředitelka komunikace a marketingu                          ředitel                  
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.                NADAČNÍ FOND VEOLIA
T: +420 602 649 910                                               T: +420 724 825 933
E:marcela.dvorakova@veoliavoda.cz                         E: jan.dolinek@nfveolia.cz