ÚvodMédiaTiskové zprávyMiNiGRANTY VEOLIA nově s ochrannou známkou

MiNiGRANTY VEOLIA nově s ochrannou známkou

Tiskové zprávy | MiNiGRANTY® VEOLIA

10. dubna 2013

Nadační fond Veolia získal pro název svého hlavního programu MiNiGRANTY ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521.

Ochranná známka MiNiGRANTY® má platnost na 10 let,je slovní a platí pro následující třídy a seznam výrobků a služeb: (16) blahopřání, brožury, kancelářské potřeby, kromě nábytku, brožované knížky, plakáty, potřeby na psaní, publikace, tiskoviny; (35) aktualizování reklamních materiálů, inzerce poštou, obchodní reklama pro třetí osoby, organizování komerčních nebo reklamních výstav, reklama, reklama on line v počítačové síti, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů; (36) finanční sponzorování, shromažďování prostředků na dobročinné účely, organizování sbírek.

„V českém neziskovém prostředí ještě není úplně typické chránit své projekty nebo programy, protože sdílet vytvořené hodnoty připadá většině zúčastněných mnohem užitečnější. V našem případě je tomu podobně. Budeme velmi rádi, když idea našich MiNiGRANTŮ – jako jedna z možných forem firemní filantropie – osloví kohokoliv. Stejně jako doposud jsme ochotní sdílet principy našeho nadačního programu otevřeně je sdílet nebo naučit kohokoliv, kdo bude mít o realizaci takového programu zájem. Každá mince má dvě strany. Nadační fond Veolia do MiNiGRANTŮ investoval mnoho energie, rozhodli jsme se proto po úspěšných pěti letech realizace hlavního nadačního programu jej takto chránit. Získáním ochranné známky zjednodušeně říkáme, že jde o naše know-how a nechceme, aby nám ho někdo sebral, ale současně velmi zřetelně dodáváme, že se moc rádi s kýmkoliv rozdělíme. Bylo tomu tak dosud a bude tomu i nadále,“ vysvětlil důvody k získání ochranné známky ředitel nadačního fondu Jan Dolínek.

Doplňující informace:

Na dobré skutky svých zaměstnanců věnovala Veolia Environnement prostřednictvím Nadačního fondu Veolia v letech 2008 – 2012 více než 11 miliónů korun. Program MiNiGRANTY VEOLIA realizuje Nadační fond Veolia již šestým rokem. Jeho výsledky jednoznačně ukazuji, že v roce 2008 vykročil nadační fond správným směrem. Za pět let program finančně podpořil vice než 11 milióny korun 425 veřejně prospěšných projektů, prospívajících prostředí a komunitě. Další cca 4 milióny korun jsou připraveny pro letošní výběrové řízení, které právě v těchto týdnech probíhá. Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podíleli či aktuálně podílejí zaměstnanci skupiny Veolia Environnement.

Zaměstnanci pomáhají svým dobrovolnictvím a s podporou MiNiGRANTŮ VEOLIA rozvoji menších regionálních organizací a projektů realizovaných ve veřejném zájmu. Takovéto partnerské projekty v programu vznikají především díky aktivnímu dobrovolnickému zapojení zaměstnanců skupiny Veolia Voda i dalších divizí Veolia Environnement. Partnerství s nepodnikatelskou sférou jsou velmi různorodá - od neziskových organizací, přes školské a jiné příspěvkové organizace až po malé obce i fyzické osoby. Zapojení zaměstnanců do partnerských vztahů s neziskovými organizacemi je klíčovým benefitem programu. Některé projekty víceleté podpory z programu MiNiGRANTY bývají podnětem i pro konkrétní regionální akce firemního dobrovolnictví. Koncept MiNiGRANTŮ je modifikací podobných modelů ze zahraničí. Jeho provedení je v České republice inspirací i pro další firmy.

 

V Praze 10. 4. 2013

Kontakt:

Jan Dolínek, ředitel
NADAČNÍ FOND VEOLIA
Mobil: 724 825 933
jan.dolinek@nfveolia.cz