ÚvodMédiaTiskové zprávyJubilující Pomozte dětem a Nadační fond Veolia završili společnou oslavu Dne dětí vodním rekordem

Jubilující Pomozte dětem a Nadační fond Veolia završili společnou oslavu Dne dětí vodním rekordem

Tiskové zprávy

3. června 2013

Oslava Dne dětí pod názvem Kuře na pikniku u vody aneb Veselé putování vodním světem byla zároveň i oslavou 15. výročí charitativní sbírky Pomozte dětem a 10. výročí Nadačního fondu Veolia. Do areálu Staré čistírny odpadních vod v pražské Bubenči přišlo 1. června slavit, bavit se a vybrat si z bohaté programové nabídky na sedm stovek dětí i jejich rodičů. Voda byla nejen hlavním programovým tématem akce, ale padala i z nebe. Účastníkům to ale vůbec nevadilo, neboť své vnitřní prostory mělo pro tento případ připraveno Muzeum Stará Čistírna. Vydařila se i připravená gratulace pro Kuře, které si připilo v závěru akce pravou kohoutkovou vodou. Tu mu předalo 137 gratulantů zapojených do nového českého rekordu potvrzeného na místě akce Agenturou Dobrý den z Pelhřimova.

Kromě prohlídky staré čistírny, která je od roku 2010 národní kulturní památkou, byla pro všechny přítomné gratulanty připravena spousta zábavy, malí i velcí si užili různé hry, soutěže a aktivity spojené s vodou a bohatý doprovodný program. K poučení tu byla třeba chemická laboratoř, k prozkoumání a „instruktáži“ zásahové vozidlo i s posádkou dobrovolných hasičů z Káraného, „kuřecí“ autobus pak vozil děti na krátké vyjížďky po okolí. Rodiče kojenců a batolat měli možnost poučit se o kojeneckém plavání a plavání malých dětí. Umělecké žánry zastupovalo bubenické seskupení Oklep z Domu dětí a mládeže Chomutov a o. s. Loutky v nemocnici se svým divadelním představením Tam kde žijí divočiny, velký úspěch slavili také Kouzelníci bez hranic.

Hostitelům pomáhala pečovat o návštěvníky řada partnerů, kteří povětšinou vyslali na akci své dobrovolníky nebo poskytli svou podporu jako dárci ve zboží či službách. Na místě bylo možné zakoupit třeba sendviče od vodních skautů, kávu a cukrátka v místní kavárně, sladké výrobky připravené mléčným barem Bílá vrána, sociálně prospěšným podnikem o. s. Pohoda. Nechyběl ani Vodní bar Veolia, který nabízel pravou kohoutkovou – pro zájemce ji podával s různými příchutěmi a pro všechny zdarma.

Vyvrcholením narozeninové oslavy byl úspěšný pokus o zápis do Knihy rekordů Agentury Dobrý den, který přijeli až z Jeřišna na Vysočině připravit, zrežírovat a uskutečnit za aktivní účasti návštěvníků přátelé a spojenci projektu Pomozte dětem z občanského sdružení Fantazáci. Celkem 137hlavý řetěz gratulantů tvořený dětmi a jejich rodiči si za 2 minuty 46 sekund předal džbán s kohoutkovou vodou tak, že z předávané nádoby nevyšplouchla ani kapka. Poslední v řadě stálo Kuře, které si z něj připilo speciálním brčkem na zdraví a dlouhá léta jubilantů a všech dětí.

Navzdory uslzenému počasí to byla veselá oslava 15. narozenin našeho Kuřete, tedy sbírky Pomozte dětem, a šťastné tváře spokojených dětí byly pro nás nejlepším dárkem k tomuto jubileu. Chtěla bych moc poděkovat těm, kdo nám s přípravou a realizací oslavy Dne dětí nezištně pomáhali, i všem skvělým účinkujícím. Velký dík patří také Muzeu Stará Čistírna, které za celý den umožnilo prohlídku 440 návštěvníkům akce, a dobrovolným hasičům z Káraného, kteří před čističkou po celý den i v neustávajícím dešti umožňovali dětem prohlídku vzácného obojživelného hasičského auta,“ shrnuje Alena Šváchová, programová manažerka Pomozte dětem.

„Akce se opravdu velmi vydařila – s ohledem na počastí až nad očekávání! Spokojeni (až nadšeni) byli malí i velcí. Paradoxně nám snad ,nahrálo´ také deštivé počasí – přišli i lidi, kteří původně měli jiné plány, ale jejich akce byly zrušeny kvůli vytrvalému dešti. Pomáhala spousta dobrovolníků – teenagerů i dospělých. Atmosféra byla jedinečná, při vodním rekordu dokonce napínavá. Každý se může přesvědčit v naší Galerii a podívat se na videoreportáž a na fotky,říká Honza Dolínek, ředitel NF Veolia.

Doplňující informace:

Nadace rozvoje občanské společnosti
NROS je jednou z největších tuzemských nadací, která již 20 let pomáhá rozvíjet občanskou společnost a neziskový sektor. Od svého počátku podpořila více než 5 000 projektů částkou překračující 1,7 miliardy korun. Nadace rozvoje občanské společnosti poskytuje nadační příspěvky v rámci grantových programů ze zdrojů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ale i ze zdrojů soukromých či firemních. NROS podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva a demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Zřejmě nejznámějším projektem, na kterém se NROS podílí, je charitativní sbírka Pomozte dětem.

Pomozte dětem
Sbírkový projekt Pomozte dětem NROS realizuje ve spolupráci s Českou televizí. Po celý sbírkový rok, který začíná a končí vždy v květnu, informuje Česká televize o novinkách a zajímavých sbírkových akcích pořádaných v rámci Pomozte dětem a seznamuje diváky s podpořenými projekty prostřednictvím cyklu krátkých dokumentů s názvem Kde peníze pomáhají. Každoročně na Velikonoční pondělí vysílá na ČT1 přímý přenos zábavního večera na podporu sbírkového projektu.

Nadační fond Veolia

NF Veolia je firemním nadačním fondem, který byl zřízen před 10 lety v roce 2003. Od doby svého vzniku naplňuje zvolený účel a poslání, jímž je především: osvěta a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí, podpora a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a podpora sociálních projektů. Před čtyřmi lety byl jeho účel rozšířen o podporu projektů obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu. Nadační fond uplatňuje ve své činnosti regionální princip a je aktivní ve většině regionů České republiky.

Hlavní program Nadačního fondu Veolia MiNiGRANTY®, jehož donorem jsou společnosti skupiny Veolia Environnement, podporuje zaměstnance skupiny v péči o regiony, rozvoj komunitního života a kvality prostředí již 6 let.

NF Veolia dlouhodobě podporuje sbírkový projekt Pomozte dětem jako jeho významný donor – přispívá svými dary na sbírkové konto projektu a i na jeho každoroční realizaci. V roce 2007 se stal jedním ze zakládajících členů Záchranného kruhu, klubu Přátel Pomozte dětem.

Kontakty:

Nadace rozvoje občanské společnosti

Alena Šváchová

programová manažerka Pomozte dětem

e-mail: alena.svachova@nros.cz

mobil: 777 270 592

 

Nadační fond Veolia

Jan Dolínek

ředitel

e-mail: jan.dolinek@nfveolia.cz

mobil: 724 825 933