ÚvodMédiaTiskové zprávyFúze NF Veolia a NF Dalkia ČR dokončena

Fúze NF Veolia a NF Dalkia ČR dokončena

Tiskové zprávy | Novinky

24. července 2015

Od roku 2015 rozdáváme úsměvy společně!

Vyvrcholilo několik měsíců připravované spojení Nadačního fondu Veolia a Nadačního fondu Dalkia Česká republika. K tomuto kroku došlo v souvislosti se spojením všech obchodních činností skupiny pod hlavičku Veolia.

Za účasti notáře se dne 27.5.2015 sešly správní rady obou nadačních fondů a odhlasovaly jejich fúzi. Nástupnickým subjektem je NF Veolia a zanikajícím subjektem NF Dalkia. Pod hlavičkou NF Veolia bude dále pokračovat dosavadní činnost obou fondů. Rozhodnutí o fúzi bylo dne 26.6.2015 zapsáno do nadačního rejstříku, spojení fondů je platné se zpětnou účinností od 1. 1. 2015.

Ke spojení nadačních fondů se vyjádřili oba předsedové správních rad:

„Společná budoucnost našich fondů je velkou příležitosti vytvořit ještě významnější neziskovou organizaci, která bude přinášet pomoc a odpovědi na velké výzvy současnosti, jako jsou klimatické změny, vysoká nezaměstnanost či rychle stárnutí populace. NF Veolia bude i nadále šířit dobré jméno firmy a posilovat její vnímání jako odpovědného lokálního partnera.“                                                                            Philippe Guitard, předseda správní rady NF Veolia

„Spojení našich sil a finančních prostředků umožní posílení pozice společného nadačního fondu a jeho větší viditelnost. Vybrané programy se rozšíří do dalších regionů napřič republikou. Společné prostředky budeme schopni rozdělovat ještě efektivněji.“                                                                                                                  Zdeněk Duba, předseda správní rady NF Dalkia


Nadační fond Veolia podporuje od roku 2003 sociální, environmentální projekty a veřejně prospěšné projekty s prvkem dobrovolnictví. Usiluje o šíření informací a osvěty u dětí a mládeže i široké veřejnosti na téma ochrany životního prostředí a pomáhá vytvářet podmínky, které narovnávají individuální, skupinové nebo společenské handicapy. Hlavní programy: MiNiGRANTY VEOLIA (podporu veřejně prospěšných regionálních projektů, jichž se jako dobrovolníci se svém volném čase aktivně účastní zaměstnanci společností skupiny Veolia), Voda pro Afriku, Cesta pstruha, Ukliďme svět!, Stále s úsměvem – aktivně po celý život.

Nadační fond Dalkia ČR  pomáhá od svého vzniku v roce 2000 v boji s nezaměstnaností v nejvíce ohrožených regionech ČR – Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nabízí odborné konzultace a finanční podporu na vznik nových dlouhodobých pracovních míst zejména soukromým živnostníkům a malým podnikům se zaměřením na tradiční výrobu a řemesla, ale objevují se i inovativní projekty. Pozornost a zvláštní podporu dostávají projekty zajišťující zaměstnání zdravotně postiženým spoluobčany. Od svého založení podpořil NF Dalkia vznik 1884 nových pracovních míst (z toho 253 pro OZP).          Výroční zpráva NF Dalkia za rok 2014.

Oba nadační fondy věnovaly od svého vzniku do konce roku 2014 více než 148 milionů korun na realizaci vlastních nebo podporu cizích veřejně prospěšných projektů.