ÚvodMédiaTiskové zprávyDobré skutky zaměstnanců s MiNiGRANTY VEOLIA za 15 miliónů korun

Dobré skutky zaměstnanců s MiNiGRANTY VEOLIA za 15 miliónů korun

Tiskové zprávy | MiNiGRANTY® VEOLIA

3. května 2013

Hlavní program Nadačního fondu Veolia MiNiGRANTY®, jehož donorem jsou společnosti skupiny Veolia Environnement, podporuje zaměstnance skupiny v péči o regiony, rozvoj komunitního života a kvality prostředí již 6 let.

„Právě skončilo výběrové řízení na poskytnutí letošních MiNiGRANTŮ. Aktuálně se můžeme těšit z toho, že od roku 2008 jsme podpořili našimi MiNiGRANTY celkem 589 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou přesahující 15 miliónů korun. Z toho 4 milióny korun věnujeme letos. Všechny tyto projekty naplňují zásadní podmínku pro udělení MiNiGRANTU. Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podílejí zaměstnanci skupiny Veolia Environnement,“ uvedl Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia.

V letošním roce získává MiNiGRANT celkem 164 regionálních projektů. Zaměstnanci, kteří pro ně získali podporu, odhadují, že k jejich realizaci přispějí kromě poskytnutých nadačních darů téměř 15 400 hodinami dobrovolnické pomoci. I když za ni nedostávají žádnou finanční odměnu, lze ji ohodnotit částkou přibližně 2 milióny korun. V porovnání s předcházejícím rokem jde o nárůst ve výši téměř 3 000 hodin, a to při srovnatelném počtu projektů.  

„Velmi si vážíme toho, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi a mládeží, angažuje se v komunitním životě, přispívá k zachování kulturního dědictví apod. MiNiGRANTY se osvědčily, každoročně jim v tom účinně pomáhají. Na naše dobromany, jak jim říkáme, můžeme být právem pyšní,“ oceňuje angažovanost mnoha kolegyň a kolegů ředitel nadačního fondu.

Nadační fond Veolia symbolicky předá během května a června MiNiGRANTY VEOLIA 2013 všem zaměstnankyním a zaměstnancům Veolia Environnement, kteří byli úspěšní v letošním výběrovém řízení, na devíti slavnostních akcích. Postupně proběhnou v regionech, kde skupina Veolia Environnement působí. První akce se bude konat 16. května v severních Čechách a poslední je plánována na 19. června v Ostravě.

Své poslání naplňuje Nadační fond Veolia již deset let. V dubnu letošního roku získal pro název svého dlouhodobého programu MiNiGRANTY ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Úřad průmyslového vlastnictví vydal osvědčení o jejím zápisu do rejstříku ke dni 3. 4. 2013 pod číslem 330521. Ochranná známka MiNiGRANTY má platnost na 10 let.

Příklady podpořených projektů:

Švagr má bagr, Mozaika sad a Jablíčko je k nakousnutí

S Trochou štěstí všechno jde

Videogalerie

V Praze 3. 5. 2013

Kontakt:

Jan Dolínek, ředitel
NADAČNÍ FOND VEOLIA
Mobil: 724 825 933
E-mail: jan.dolinek@nfveolia.cz

Doplňující informace:

 

Charakteristika programu MiNiGRANTY® VEOLIA

 

Zaměstnanci pomáhají s podporou MiNiGRANTŮ VEOLIA svým volnočasovým dobrovolnictvím rozvoji menších regionálních organizací a projektů realizovaným ve veřejném zájmu. Takovéto partnerské projekty v programu vznikají především díky aktivnímu dobrovolnickému zapojení zaměstnanců skupin Veolia Environnement. Partnerství s nepodnikatelskou sférou jsou velmi různorodá  - od neziskových organizací, přes školské a jiné příspěvkové organizace až po malé obce i fyzické osoby. Zapojení zaměstnanců do partnerských vztahů s neziskovými organizacemi je klíčovým benefitem programu. Některé projekty víceleté podpory z programu MiNiGRANTY bývají podnětem i pro konkrétní regionální akce firemního dobrovolnictví. Koncept MiNiGRANTŮ je modifikací podobných modelů ze zahraničí. Jeho provedení je v České republice inspirací i pro další firmy.