ÚvodArchiv článkůKŘESADLO pro Martina Srba z Pražských vodovodů a kanalizací

KŘESADLO pro Martina Srba z Pražských vodovodů a kanalizací

Archiv článků | Tiskové zprávy | MiNiGRANTY® VEOLIA

10. září 2020

Pan Martin Srb, náš kolega pracující na pozici manažera útvaru technologie vod v Pražských vodovodech a kanalizacích, a.s., obdržel společně s dalšími devíti pražskými dobrovolníky Cenu KŘESADLO pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

„Martin Srb získal v posledních deseti letech opakovaně nadační podporu z programu MiNiGRANTY pro organizace, jimž poskytuje své expertní dobrovolnictví. V Nadačním fondu Veolia máme proto z dobrovolnické ceny pro kolegu Srba velkou radost. Těší nás, že tato Martinova dlouhodobá činnost byla oceněna také Křesadlem, a to dokonce již podruhé,“ říká Vendula Valentová, ředitelka NF Veolia.

Letošní udělování a předávání KŘESADEL proběhlo za mimořádných okolností. Tradiční dubnový termín musel být kvůli situaci kolem viru COVID -19 zrušen. Ceny v Rezidenci primátora hl. města Prahy předala pořádající HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., až 9. září 2020.

Na úvod akce pronesl svůj projev primátor MUDr. Zdeněk Hřib, který ocenil dobrovolníky těmito slovy: „Vy jako dobrovolníci můžete svým bližním jejich potřeby zajistit. Nedělám si iluze, že by to bylo vždy snadné, ale pomáhat a nebýt lhostejný nad jejich osudem je také dar, a ten buď můžete rozvíjet, nebo svým příkladem předat dalším lidem. Naše společnost potřebuje lidi, jako jste Vy. Potřebuje nejen Vaši činnost, ale i Váš osobní příklad. Vy máte možnost ostatním ukázat, že je možné žít nejen pro sebe, ale ukázat, že lidstvo na tom není jako celek ještě špatně. Proto bych chtěl poděkovat všem přítomným, nejen dobrovolníkům za optimismus, který do našich životů přinášíte.“

V tematické brožuře k Ceně KŘESADLO za rok 2019 je Martin Srb představen jako „nadšený dobrovolník, který v práci i dobrovolnictví vždy hledá cestu, jak dosáhnout řešení optimální pro společnost i životní prostředí. Martin Srb se dlouhodobě věnuje dobrovolnické činnosti jak v Českém červeném kříži, tak v Asociaci pro vodu ČR. V Posledních letech se věnuje také novému tématu, a to předcházení katastrofám způsobeným klimatickou změnou. V projektech podpořených NF Veolia vysvětluje na projektových dnech dětem i dospělým význam správného hospodaření s vodou a prakticky ukazuje, jak může každý z nás přispět k tomu, aby dopady klimatické změny byly co nejmenší. V roce 2019 zrealizoval projekt zachytávání srážkové vody ze střechy základní školy s následným využitím na školní zahradě.“

Více o akci a přímo z akce přinášíme ve fotografiích, v krátkém audio rozhovoru publicistky Daniely Brůhové s „naším“ laureátem.