ÚvodProgramyVoda pro Afriku Kdo je dárcem a v jaké výši

Kdo je dárcem a v jaké výši

Vážení zákazníci a dárci,

děkujeme, že jste si prostřednictvím našeho nadačního e-shopu zakoupili předměty ze sedmého ročníku projektu Voda pro Afriku a zároveň jste podpořili charitativní projekt na podporu vodních zdrojů v Etiopii, jejichž budování a obnovu zde dlouhodobě zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s.

Nadační fond Veolia pro projekt Voda pro Afriku zakoupil speciální edici designových karaf, kávových šálků s podšálky a originální etiopskou kávu, které bez zisku, a s vynaložením dalších vlastních nákladů, nákladů společnosti Veolia i partnerů akce, prodává formou benefičního prodeje (jako součást veřejné sbírky).

Pořizovací cena jedné karafy design Daniel Piršč je 422 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každé jedné karafy za cenu 550 Kč příspěvek ve výši 128 Kč.

Pořizovací cena jednoho šálku s podšálkem je 133 Kč (včetně DPH).  Kupující poskytuje při koupi každého jednoho šálku s podšálkem za cenu 190 Kč příspěvek ve výši 57 Kč. 

Pořizovací cena jednoho 250 g balení etiopské kávy je 141 Kč (včetně DPH). Kupující poskytuje při koupi každého jednoho balení etiopské kávy za cenu 282 Kč příspěvek ve výši 141 Kč.

100 % výtěžku z prodeje bude shromážděno na účtu 115-3289210247/0100 Komerční banka, a.s., dlouhodobé veřejné sbírky Nadačního fondu Veolia osvědčené k tomuto účelu Magistrátem hl. m. Prahy (Sp. zn. S - MHMP /1719079/2016). Souhlas se sbírkou vydalo v souladu se Zákonem o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Sbírka byla zřízena za účelem získávání penězních příspěvků a darů na budování a obnovu vodních zdrojů, podporu humanitárních projektů Člověka v tísni, o. p. s., zaměřených na oblast vody a hygieny v rozvojových oblastech v Angole, Etiopii, Konžské demokratické republice a Zambii. 

Fyzické osoby (např. zaměstnanci či OSVČ) mohou i v roce 2016 odečíst ze základu daně hodnotu poskytnutých darů, jejichž hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, jejichž hodnota výše činí alespoň 2 000 Kč.