Hostitelská péče

Hostitelská péče Máte doma volné místo u stolu? Pozvěte na návštěvu dítě z dětského domova. Připadá vám to nemožné, bláznivé nebo naopak zajímavé?

Držíte v ruce výsledek práce, který začal seminářem v Brně. Děkujeme za přízeň a podporu Nadačního fondu Veolia i vaší osobní.

Takto hezky zní rukou psaný vzkaz na vnitřní straně obálky zajímavé a hlavně důležité brožury, kterou před několik dny objevil v obálce na svém stole ředitel našeho nadačního fondu. "U většiny MiNiGRANTŮ, které rozdáme, tedy přesněji řečeno u organizací, jež obdarováváme si vždycky říkám, jak důležité je podpořit právě takhle aktivní nebo cílevědomé lidi," říká ředitel NF VEOLIA Honza Dolínek.

Mnohdy stačí skutečně velmi málo, aby nápad dobře zaklíčil a časem přinesl plody, z nichž se může těšit nejen zahradník, který ho zasadil do země. Ale dost metafor. Hostitelská péče existuje v ČR řadu let, přesto však nebyla podrobněji popsána, a proto není snadné ji dále rozvíjet, když každý hostitel, každý úředník a každá "teta" z dětského domova si to mohou vyložit po svém.

Nadační fond Veolia podpořil opakovaně skrze úžasné dobrovolnictví referentky IT Pražských vodovodů a kanalizací paní Pavly Bažantové, která je důležitou členkou týmu občanského sdružení Děti patří domů. "Velice si vážíme podpory, které se našemu občanskému sdružení opakovaně dostalo od našeho firemního nadačního fondu. Jistě i tato přízeň nás utvrzuje ve vědomí, že naše činnost je smysluplná a má význam v ní pokračovat," uvedla paní Bažantová v minulosti při setkání s ředitelem nadačního fondu.

Pokud vás téma hostitelské péče zaujme a rádi byste se o něm dozvěděli více, můžete si výše uvedenou odbornou metodiku stáhnout a prolistovat.

MiNiGRANTY 2015 závěrečná zpráva

Formulář závěrečné zprávy najdete zde.

Výroční zpráva za rok 2014

VZ NFV 2014.pdf

Výroční zpráva za rok 2014 (dokument Adobe PDF)Výroční zpráva za rok 2014

Najdete v ní ohlédnutí za již realizovanými projekty, ale také výhled do blízké budoucnosti – první zprávy o novém programu Stále s úsměvem na podporu aktivního života seniorů a informace o fúzi Nadačního fondu Veolia a Nadačního fondu Dalkia Česká republika.

 

Obyčejné skutky

Každý kolega nebo zaměstnanec "skupiny Veolia" v ČR má možnost získat podporu na veřejně prospěšný projekt či nápad. Nezáleží na tom jak dlouho se dobrovolnictví věnuje nebo zda pomáhá známé organizaci. Rádi podporujeme i mnohdy neviditelnou aktivitu rodičů, kteří "kromě svých dětí vezmou na písek i ty cizí" ...

Videogalerie

Od roku 2011 jsme postupně natočili více než 10 dokumentů z realizace projektů podpořených v programu MiNiGRANTY®. Zveme vás k jejich sledování.

Home » Články » Hostitelská péče
quick menu